T
E
L
  737 169 451   789 584 562

Indywidualne zajęcia psychologiczno- pedagogiczne 
 
 
DLA KOGO?
Dla dzieci w każdym wieku, już od okresu niemowlęcego u których występuje deficyty w rozwoju lub istnieje zagrożenie wystąpienia tego typu trudności!

Pomocą obejmujemy dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami: intelektualnymi spektrum autyzmu, spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD; zaburzeniami w koncentracji uwagi, opóźnieniem w rozwoju psychofizycznym, trudnościami w sprostaniu wymaganiom szkolnym, itp .

Jeżeli coś martwi Cię w rozwoju Twojego dziecka, nie jesteś pewien czy przebiega on prawidłowo, harmonijnie, Żaden problem! Już na pierwszych spotkaniach zostanie przeprowadzona funkcjonalna diagnoza rozwoju dziecka, która wskaże czy istnieją nieprawidłowości a jeśli tak to jakie obszary do pracy i wsparcia!

CELE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH:
Cele są indywidualnie dostosowane do potrzeb dziecka, które diagnozujemy podczas pierwszych 2-3 spotkań (rozmowa z rodzicem/opiekunem, przeprowadzona funkcjonalna diagnoza rozwoju dziecka).

Generalnie naszym celem jest wieloaspektowe wsparcie rozwoju dziecka w tym głównie jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, rozwoju mowy, naśladownictwa, umiejętności manualnych, grafomotoryki !!
 
W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY?
Wszystko poprzez dobrą zabawę!!! Aby zachęcić do podejmowania wysiłku umysłowego na zajęciach używane są różnorakie pomoce: gry, zabawki, książki, planszówki. Nie zabraknie również elementów sensoplastyki - plastyki z użyciem wszystkich zmysłów, arteterapii, biblioterapii, eksperymentów i innych kreatywnych zabaw! Wszystko po to by zachęcić do pracy i zaciekawić młodego człowieka!

Na pierwsze spotkanie zapraszamy opiekuna na rozmowę o trudnościach, niepokojach, kolejne to spotkanie z dzieckiem, na których ustalimy obszary do  dalszej pracy.

Koszt zajęć: 150zł
Koszt wydania opinii na piśmie: 80 zł
Czas trwania: 45 min
Prowadzący: Agnieszka Hajdon

Zapisy: mailowo, telefonicznie, smsowo (737 169 451). Napisz do nas

KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com

www.progresik.com
progresik_debica
Progresik.Debica