T
E
L
 
737 169 451


Logorytmika to zajęcia wspomagające mowę dziecka, słuch i motorykę, prowadzone są przez logopedę. Stanowią unikalną formą łączenia ćwiczeń muzyczno-rytmicznych z metodami logopedycznymi. Są korzystnym dopełnieniem indywidualnej terapii dziecka z zaburzeniem mowy tym bardziej, Ĺźe kształcą wraĹźliwość dziecka na bodĹşce dĹşwiękowe i twórczo wykorzystują naturalną kaĹźdemu dziecku potrzebę ruchu.

Głównym celem jest harmonijne stymulowanie mowy, korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu. Dodatkowo zajęcia te uwraĹźliwiają na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dĹşwięku. Podczas zajęć dzieci uczą się wysłuchiwania i róĹźnicowania róĹźnych dĹşwięków, w tym dĹşwięków mowy, a takĹźe usprawniają całe ciało, tak by nabrało gotowości do właściwego wymawiania głosek, wyrazów i zdań. Poprzez naśladowanie sprawnie wykonują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Zajęcia logorytmiczne wyzwalają aktywność ruchową, wywołują uśmiech, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, stymulują myślenie i mowę oraz sprzyjają poprawie koncentracji uwagi.

Dzięki grupowej formie, zajęcia pełnią funkcję uspołeczniającą i wychowawczą. Kształtują pozytywne cechy osobowości - przede wszystkim - intencjonalność działania, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności czy umiejętności pracy w grupie, a więc te cechy, które ułatwiają dziecku przystosowanie się do społeczności przedszkolnej, szkolnej, jak równieĹź pozaszkolnej.

Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju.

Cena: 30,00 zł

Wiek dziecka: 2,5 - 7 lat

Zapisy: tel. 737 169 290, E-mail:kontakt@progresik.com, www.facebook.com/Progresik.Debica


Napisz do nas

KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com

www.progresik.com
progresik_debica
Progresik.Debica