T
E
L
 
737 169 451


Trening uwagi

Attention Autism

NABÓR NA ZAJĘCIA GRUPOWE DZIECI 2-6 LAT!!!!!

ŚRODA GODZINA 16:00

WTOREK GODZINA 10:00

 

Aby efektywnie się komunikować potrzebujemy przyswoić szereg bazowych umiejętności- wspólne pole uwagi, koncentracja na innej osobie, kontakt wzrokowy, naśladowanie i umiejętność naprzemiennej interakcji. Tego właśnie uczy program attention autism, który jest swoistym zaproszeniem dziecka do dzielenia wspólnego pola uwagi, do wspólnej  zabawy i aktywności.

Trening koncentracji uwagi programem Attention Autism opracowany przez Ginne Davis to innowacyjna w Polsce metoda nauki koncentracji uwagi dla wszystkich dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi- w tym równieĹź dla dzieci ze spektrum autyzmu,  nadpobudliwych psychoruchowo czy niepełnopsrawnych intelektualnie.

Program ma na celu wzbudzenie wewnętrznej motywacji dziecka do koncentracji uwagi na przedmiotach, aktywnościach ale przede wszystkim na innej osobie, najpierw dorosłej a kolejno rówieśnikach.

Metoda Attention Autism skupia się głównie na pracy nad koncentracją uwagi w grupie, dlatego, Ĺźe jest to najlepsza i najdogodniejsza sytuacja uczenia naszych podopiecznych relacji z drugim człowiekiem – komunikacji, czekania na swoją kolej, współdziałania.Jednak z powodzeniem moĹźna go teĹź wykorzystać w pracy indywidualnej.

Program składa się z 4 poziomów:

1.      Skupienie uwagi- nauka skupienia uwagi odbywa się kilkakrotnie podczas 45 minutowych zajęć- terapeuta wyciąga z wiaderka ciekawe rekwizyty, zabawki którymi stara się zachęcić i skupić uwagę dziecka (ten etap w przypadku dzieci z duĹźymi trudnościami w koncentracji uwagi trwa od 4-6 spotkań)

2.      Budowanie uwagi- to czas kiedy staramy utrzymać się koncentrację uwagi dziecka przez dłuĹźszy okres poprzez skupienie uwagi na aktywnościach wykonywanych przez terapeutę

3.      Gra grupowa (zmiana)- na tym poziomie aktywność jest tak dobierana, aby po jej zaprezentowaniu dziecko takĹźe mogło ją wykonać. Na tym etapie dziecko uczy się przenoszenia koncentracji uwagi, czeka na swoją kolej, bierze udział w zadaniu, gdy przyjdzie na niego czas, a następnie wraca do grupy i obserwuje kolegów bawiących się na środku.

4.      Zajęcia przy stoliku (przejście)- Poziom czwarty to prezentacja aktywności przez terapeutę, następnie kaĹźde dziecko otrzymuje swoje pudełko z zadaniem. Ma podejść do stolika, wykonać zadanie, posprzątać i wrócić na środek oddając swoje pudełko, a następnie skupić uwagę na świętowaniu sukcesu i zakończeniu zajęć. Dzięki temu uczy się koncentracji uwagi na swojej aktywności, naśladowaniu, niereagowaniu na dystraktory jakimi są inni rówieśnicy podczas wykonywania własnego indywidualnego zadaniua, zwracaniu uwagi na innych podczas prezentacji przez nich wykonywanego zadania.

Attention Autism to przede wszystkim dobra zabawa, duĹźo uśmiechu, angaĹźujące aktywności dające mnóstwo przyjemności i dobrych wspomnień. Są to proste zabawy z wykorzystaniem przedmiotów codziennego uĹźytku oraz odpowiednio zaaranĹźowane aktywności, dające duĹźo radości.

 

Koszt zajęć grupowych 40 zł /czas trwania 45 min/

Koszt zajęć indywidualnych 80 zł /czas trwania 45 min/ - /Termin do ustalenia indywidualnie/

Napisz do nas

KREATYWNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
PROGRESIK A. HAJDON

ul. Gawrzyłowska 69A
tel. 737 169 451
email: kontakt@progresik.com

www.progresik.com
progresik_debica
Progresik.Debica